พืชป่า: Ciliate elm

พืชป่า: Ciliate elm

การจำแนกต้นกำเนิดและการแพร่กระจาย

แผนก: Spermatophyta
แผนก: Angiospermae
Class: Dicotyledones
ครอบครัว: Ulmaceae

น้ำแข็ง Ciliated มีถิ่นกำเนิดในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกและเป็นที่แพร่หลายในหุบเขาลุ่มน้ำ

Ciliate elm leaves (รูปภาพบนเว็บไซต์)

Ciliate elm Ulmus laevis Pall

ลักษณะทั่วไป

ขนาดและแบริ่ง
มันมีมงกุฎขนาดใหญ่และผิดปกติ
ใบไม้
ใบผลัดใบรูปไข่หรือกลมมีสองเท่าของขอบใบหยัก
โครงสร้างการสืบพันธุ์
ดอกไม้และผลไม้ pedunculated อย่างเด่นชัด samare กับเมล็ดกลางขน ciliate บนขอบ

การใช้งาน

Lili Ciliate ใช้เป็นไม้ประดับ


วีดีโอ: Protozoa-Ciliates-Euplotes sp. dividing-Dr G. HOTOS Lab, GREECE